خانهمحصولاتدرب لابیدرب ضد سرقت لابی روکش گردوآمری...

درب ضد سرقت لابی روکش گردوآمریکایی-کد 07

  درب ضد سرقت لابی-آتاردرب سلماس-سهند درب سلماس- روکش بلوط

  درب ضد سرقت لابی –روکش گردوآمریکایی-کد 07
  ساختارداخلی تمام فلز-ابعاد سفارشی
  چهارچوب18-قفل داف ترکیه با 7سال ضمانت
  قفل کاله ترکیه با 5سال ضمانت
  قابل تولید با رنگ سفید، روکش راش-روکش بلوط-روکش ملج