درب ضد سرقت روکش گردوآمریکایی ابزارخور -کد 993
    ساختارداخلی تمام فلز-ابعاد120*217—215*115
    چهارچوب18-22
    قفل داف ترکیه با 7سال ضمانت-قفل کاله ترکیه با 5سال ضمانت
    قابل تولید با روکش راش،گردو آمریکایی،گردو ایرانی-روکش بلوط،روکش ملج،رنگ های پوششی