درب ضد سرقت روکش گردوآمریکایی-کد 503

    چهارچوب18-22

    قفل داف ترکیه با 7 سال ضمانت–قفل کاله با 5 سال ضمانت

    ساختار داخلی تمام فلز–ابعاد120*217

    قابل تولید با روکش راش،گردو ایرانی-روکش بلوط،روکش ملج،رنگ های پوششی