درب اتاقی روکش راش-کد D30

    MDFدوبل 8 میل-رنگ پلی اورتان-کلاف چوب روسی

    بصورت برجسته و ابزارخور

    ارتفاع استاندارد210-عرض 100اتاقی-80سرویسی

    قابل ساخت با روکش گردوآمریکایی-ملج-بلوط-رنگ میلکی واش