فروش درب ضد سرقت،درب اتاقی،درب لابی،درب ضد حریق
درب اتاقی تک قاب برجسته -کد D31 روکوب ساده رنگ سفید پلی اورتان • MDF دوبل 8 میل- MDF دوبل 5 میل• چهارچوب چوبی،چهارچوب ف ...
درب اتاقی دوقاب جناقی برجسته -روکش بلوط 
روکوب  روکش بلوط
•	MDF دوبل 8 میل- MDF دوبل 5 میل
•	چهارچوب چوبی،چهارچوب فلزی طرح فرانسه،چهارچوب فلزی طرح مکزیکی
•	دریافت سفارش در انواع طرح ابزارخور و برجسته-رنگ پلی اورتان
•	قابلیت ساخت با روکش راش،روکش گردو ایرانی-روکش گردو آمریکایی-
•	روکش بلوط- روکش ملج-رنگ های پوششی سفید،طوسی،مشکی، میلکی واش،وایت واش 
•	قابلیت ساخت با ابعاد سفارشی غیر استاندارد ،1/5 لنگه،دو لنگه
•	کلاف چوب روسی –یا کلاف فینگرجوینت
•	در درب سرویس ،طرف کابل و دورتا دور کلاف درب ،ABS کار می شود.
درب اتاقی دوقاب جناقی برجسته -روکش بلوطروکوب روکش بلوط• MDF دوبل 8 میل- MDF دوبل 5 میل• چهارچوب چوبی،چهارچوب فلزی طرح ف ...
فروش درب ضد سرقت،درب اتاقی،درب لابی،درب ضد حریق
درب اتاقی روکش دوقاب برجسته رنگ سفید طلایی-کد D15• MDF دوبل 8 میل- MDF دوبل 5 میل• چهارچوب چوبی،چهارچوب فلزی طرح فرانسه ...
فروش درب ضد سرقت،درب اتاقی،درب لابی،درب ضد حریق
درب اتاقی روکش برجسته رنگ سفید طلایی-کد 586روکوب و تاج رنگ سفید طلایی-کد LV22
فروش درب ضد سرقت،درب اتاقی،درب لابی،درب ضد حریق
درب اتاقی روکش ملج /وایت واش-کد D.42MDF دوبل 8 میل- ابزار خور –کددریافت سفارش در انواع طرح ابزارخور و برجستهرنگ پلی اور ...
فروش درب ضد سرقت،درب اتاقی،درب لابی،درب ضد حریق
درب اتاقی روکش ملج -کد سه قاب بیضی MDF دوبل 8 میل- ابزار خور دریافت سفارش در انواع طرح ابزارخور و برجسته رنگ پلی اورتان ...
فروشدرب داخلی- درب اتاقی
درب اتاقی- MDF دوبل 8 میل- ابزار خور –کد D31دریافت سفارش در انواع طرح ابزارخور و برجستهرنگ پلی اورتانقابلیت ساخت با روک ...
فروش درب داخلی-درب اتاقی
درب اتاقی- MDF دوبل 8 میل- روکش راش برجسته–کد D30دریافت سفارش در انواع طرح ابزارخور و برجستهرنگ پلی اورتانقابلیت ساخت ب ...